De initiatiefnemers en partners

Deze website is afsplitsing van de portal ‘Polen in Beeld’, een particulier initiatief. De initiatiefnemers hebben verschillende partners samengebracht om de doelstelling van Polen in Beeld – het verspreiden van kennis over de Poolse geschiedenis en cultuur – met dit digitale monument te ondersteunen. Deze website helpt om de bijdrage van de Polen aan de strijd tegen onderdrukking, en de offers die dat vroeg, inzichtelijk te maken.

Onze partners zijn:

Oorlogsgravenstichting / Polish wargraves

In het verleden is veel werk verzet door Jos van Alphen die op zijn website ‘Polish Wargraves’ een uitgebreid overzicht samenbracht van Poolse oorlogsgraven. Hoewel deze site veel meer graven bevat dan alleen in Nederland ontbreken de graven van de Poolse parachutisten die in september 1944 meestreden. Hij verwijst daarvoor naar marketgarden.com (zie hieronder).

‘Polish Wargraves’ is na het overlijden van Jos van Alphen overgedragen aan de Oorlogsgravenstichting. Hoewel zij de site up en running houden wordt deze niet meer geactualiseerd. Zij ondersteunen ons initiatief en geven ons toestemming om de informatie op hun site als basis te gebruiken. Deze actualiseren we en vullen we aan waar mogelijk.

Stichting Driel Polen

Als jaren werken we vanuit Polen in Beeld samen met de Stichting Driel Polen die jaarlijks de herdenking organiseert van de Poolse strijd in en om Driel. Zij ondersteunen deze website met het aandragen van kennis en kunde over de Poolse slachtoffers die in die strijd sneuvelden.

MarketGarden.com

De organisatie MarketGarden.com heeft online een ‘Roll of Honour’ met daarop de militairen die omkwamen tijdens de operatie. Daarop staan ook de Poolse para’s vermeld. Ook voor deze site geldt dat die niet meer bijgehouden wordt. Ook met de sitchting die deze site beheerde hebben we de afspraak gemaakt dat we de informatie mogen overnemen. Ook hier actualiseren we de informatie (zie bijvoorbeeld Edward Trochim) en vullen we die aan waar mogelijk.

Maczek Memorial Breda

Ook de stichting van de Maczek Memorial Breda ondersteund ons initiatief. Gevestigd bij het grootste Poolse ereveld in Breda bezitten zij een schat aan kennis die we kunnen benutten voor deze website.

Mondriaanfonds

Deze website is een particulier initiatief dat nooit mogelijk was geworden zonder de financiële steun van de Mondriaanfonds en de Grassrootsregeling. Zij honoreerden onze, door de partners ondersteunde, aanvraag waardoor we deze site konden vormgeven.