Bernard Grabowski

Bernard Grabowski
Data urodzenia:
15 grudzień 1918, Krzywka p. Grudziądz
Data śmierci:
13 kwiecień 1945, Tange
numer:
60466
Stopień:
Starszy strzelec

Bernard Grabowski
Kwatera/rząd/numer: