Bronnen en verantwoording

Bij het opstellen van de lijst met graven en de kerninformatie zoals locatie van overlijden en eerdere locatie waar de slachtoffers zijn begraven konden we terugvallen op verschillende bronnen.

  • De lijsten van de Commonwealth
  • Polishwargraves
  • Market Garden en All men are brothers
  • Roll of Honour versie 2011

We zijn ons bewust dat dit geen primaire bronnen zijn zoals verslagen van het leger zoals die in de archieven terug te vinden zijn. We vertrouwen erop dat de personen die bovenstaande lijsten hebben samengesteld dit hebben gedaan op basis van gedegen en zorgvuldig onderzoek en waar gegevens dubbel voorkomen in bovenstaande bronnen hebben we ze natuurlijk naast elkaar kunnen leggen.

Naast bovengenoemde lijsten hebben we bij individuele vermeldingen nog links opgenomen als er sprake is van aanvullende informatie in diverse online bronnen.

Meent u dat bij het samenvoegen en ontdubbelen van alle informatie er nog ruimte is voor verbeteringen, dan houden we ons aanbevolen voor suggesties. Ook tips over aanvullende informatie die we kunnen opnemen of waar we naar kunnen doorverwijzen is natuurlijk welkom.

GPS locaties

De GPS locaties betreffen zo veel mogelijk de exacte locaties van graven of gebeurtenissen. Waar dit niet te achterhalen is hebben we gekozen voor een meer generieke locatie ter indicatie, bijvoorbeeld bij vliegers die crashten in het IJsselmeer.

Als een locatie van overlijden niet bekend is, maar wel een veldgraf, hebben we deze locatie regelmatig als uitgangspunt genomen voor de locatie van overlijden. Dit vanuit de aanname dat in oorlogsomstandigheden een slachtoffer niet over grote afstanden wordt verplaatst.

Heeft u op basis van de gemaakte keuzes onderbouwde adviezen over bepaalde locaties dan houden we ons natuurlijk aanbevolen voor verbeteringen.

Poolse namen en plaatsnamen

De aangehaalde bronnen vermelden regelmatig de geboorteplaats. Hierbij is niet altijd consequent gebruik gemaakt van de juiste correcte lettertekens. Waar we konden achterhalen welke naam bedoeld werd, hebben we dit zo veel mogelijk gecorrigeerd. Bij niet alle plaatsen is dit helaas mogelijk. Een aanmerkelijk deel van de geboorteplaatsen uit het oosten van het vooroorlogse Polen ligt nu in Wit-Rusland en de Oekraïne. Hierdoor vraagt het achterhalen van de originele spelling een extra inspanning die we te zijner tijd willen plegen. Tot die tijd gebruiken we de aanduiding zoals aangetroffen in de gebruikte bronnen. Waar we zeker zijn van de juiste spelling, bijvoorbeeld Lwów (in plaats van Lwow), hebben we deze uiteraard aangepast.

Ook bij voor- en achternamen worden niet altijd consequent Poolse lettertekens gebruikt. We streven ernaar dit zo veel mogelijk aan te passen en deze lettertekens wel toe te passen.