Władysław Skierś

Władysław Skierś
© MarketGarden.com
Data urodzenia:
19 grudzień 1919, Wielka Iwes, Zodulek, Szczuczyn, Nowogrodek
Data śmierci:
21 wrzesień 1944, Dropzone Driel
numer:
30313
Stopień:
Strzelec

Władysław Skierś
Kwatera/rząd/numer:
Plot XXXIV Row A Grave 9
Wcześniejsze miejsce pochówku:
Roomskatholieke begraafplaats, Driel