Leon Zalewski

Leon Zalewski
Data urodzenia:
14 czerwiec 2024
Data śmierci:
09 czerwiec 1942, Noordzee, 20 km west of Texel
numer:
793239
Stopień:
Sierżant

Leon Zalewski
Kwatera/rząd/numer: