Jerzy Krassowski

Jerzy Krassowski
Data urodzenia:
17 kwiecień 2024
Data śmierci:
19 czerwiec 1941, N van Terschelling
numer:
76666
Stopień:
Podporucznik

Jerzy Krassowski
Kwatera/rząd/numer: