Ignacy Gazurek

Ignacy Gazurek
© MarketGarden.com
Data urodzenia:
16 marzec 1907, Istebna
Data śmierci:
24 wrzesień 1944, Stationsweg 8, Oosterbeek
numer:
80837
Stopień:
Kapitan

Ignacy Gazurek
Kwatera/rząd/numer:
Plot XXV Row B Grave 5
Miejsce mogiły polowej:
Stationsweg 8, Oosterbeek

„Ignacy Gazurek urodził się 16 marca 1907 r. w Istebnej. Ukończył pięcioletnie seminarium nauczycielskie w Cieszynie. Był aktywnym członkiem Związku Strzeleckiego. W 1930 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Krakowie. Służbę rozpoczął w 20. Pułku Piechoty, a 1 stycznia 1933 r. został mianowany na stopień podporucznika. Został zastępcą dowódcy Kompanii Obywatelskiej w Istebnej. Po ćwiczeniach w styczniu 1938 r. otrzymał awans na porucznika.

W kampanii wrześniowej dowodził plutonem 45. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. W styczniu 1940 r. dotarł do Francji. Wstąpił w szeregi Armii Polskiej. Objął stanowisko dowódcy kompanii w 10. Pułku Piechoty. Po upadku Francji w czerwcu 1940 r. przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie został przydzielony do 4. Kadrowej Brygady Strzelców dowodzonej przez płk. Stanisława Sosabowskiego. W 1941 r. została ona przeformowana w 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową (SBS). Ukończył kurs spadochronowy w Ośrodku Szkolenia w Ringway. Po powrocie do brygady otrzymał awans na kapitana i objął dowództwo 9. kompanii w 3. batalionie spadochronowym 1. SBS.”

źródło: Istebna upamiętniła kpt. Ignacego Gazurka, który zginął w Holandii