Edward Piatkowski

Edward Piatkowski
Data urodzenia:
08 listopad 1919
Data śmierci:
12 maj 1943, Noordzee
numer:
782899
Stopień:
Sierżant

Edward Piatkowski
Kwatera/rząd/numer: